Spoločnosť SENN, s.r.o.

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • daňová evidencia
 • evidencia paušálnych výdavkov
 • spracovanie miezd – kompletné spracovanie a evidencia miezd,
 • zasielanie potrebných výkazov a dokumentov s tým spojenými, ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
 • účtovný dozor – mesačné poradenstvo, dohľad a kontrola účtovníctva, ktoré si klient vedie vlastnou účtovníčkou.

Daňový poradca Ing. Ivona Tuchyňová

 • daňové poradenstvo mesačné-paušálne
 • daňové poradenstvo jednorázové
 • spracovanie daňových priznaní
 • daňové stanoviská k zadaným otázkam
Kontakt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Telefónne číslo:

0915 / 765 171

e-mail:

ivona.tuchynova@skdp.sk

Ing. Ivona Tuchyňová
SENN, s.r.o.

Kancelária:
Nitrianska 99
920 01 Hlohovec

Sídlo:
SENN, s.r.o.
Náb.A.Hlinku 19/137
920 01 Hlohovec

IČO: 36 272 914
DIČ: 2022031242
IČ DPH: SK2022031242

Ing. Ivona Tuchyňová
daňový poradca
Náb.A.Hlinku 19/137
920 01 Hlohovec
DIČ: 1040953474